FAQ tag: Skidragers

  • Wij zijn de sleutels kwijt, wat nu?

    Wij vragen jullie om direct contact met ons op te nemen en samen naar een oplossing te zoeken. Een mogelijkheid kan zijn om in samenspraak een Thule specialist op jullie locatie te vinden. Wij willen benadrukken dat het nooit toegestaan is om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Taltion, werkzaamheden/reparaties aan het gehuurde uit te laten voeren.